Apr 21 2004

رابطه پرتقال و ارتش جمهوری اسلامی

نوشته:     :::       Comments Off on رابطه پرتقال و ارتش جمهوری اسلامی

می دانید چه رابطه ای بین ارتش حمهوری اسلامی و پرتقال وجود دارد؟ نه!؟ من هم تا به امروز نمی دانستم ولی با دیدن این عکس همه چیز برایم روشن شد.

نوشته: در ساعت: 11:26 am در بخش: طنز

Comments Off on رابطه پرتقال و ارتش جمهوری اسلامی  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر