Mar 13 2004

چهارشنبه سوری به کوری چشم آخوند

نوشته:     :::       Comments Off on چهارشنبه سوری به کوری چشم آخوند

زرو جان و نانای عزیز گویا دوستان و هم فكران قبل از اینكه ما باخبر باشیم بساط چهارشنبه‌سوری را راه انداخته‌اند. این دوست عزیز (کوچه بنبست) در نظرخواهی من خبر از چهارشنبه‌سوری سه روزه یا شاید بیشتر را می‌دهد حالا به خانه‌اش بروید و از ماجرا باخبر شوید.

نوشته: در ساعت: 3:02 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on چهارشنبه سوری به کوری چشم آخوند  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی