Feb 28 2004

دوستان وبلاگ نویس مقیم ایران

نوشته:     :::       Comments Off on دوستان وبلاگ نویس مقیم ایران

دوستان وبلاگ نویس مقیم ایران اگر امکان این حرکت را دارید دریغ نکنید با حضور در مقابل در زندان از مرگ کبرا رحمان پور جلو گیری کنید.
درضمن دوستانی که اطلاع دارند کدام زندان است خواهشن خبرش را بدهند تا منعکس شود
این رویکی از هموطنان در نظر خواهی من نوشته بود:
ج حمزاوی
حسن آقای عزیز،
به نظرتون می شه از بچه های وبلاگ نویس خواست که صبح بروند دم در زندان اوین و سعی کنند که رضایت خانواده مقتول را کسب کنند.
تنها اون خانواده است که با اعلام رضایت می تونه جلوی اجرای مراسم اعدام را بگیره.

نوشته: در ساعت: 12:23 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on دوستان وبلاگ نویس مقیم ایران  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی