Feb 27 2004

کسی می دونه اینجاها چه

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

کسی می دونه اینجاها چه خبره:
این یکی و این هر دو از سینا مطلبی است. قرار سر یکی رو بکنند زیر آب؟ عجب دنیایی شده. چقدر پلیدی توی این دنیا زیاد شده کسی می تونه به داد ما برسه بجز خودمون؟ البته اگه برعکس بعضی ها اعتقاد به امام زمان و اینجور چیزا نداشته باشیم.

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 7:00 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر