Feb 25 2004

مبارزه با سانسور

نوشته:     :::       Comments Off on مبارزه با سانسور

دوستان از ایران خبر می‌دهند که مساله فیلترینگ و سانسور اینترنت در ایران شدیدتر شده. دوستان یک سری به این صفحه و این صفحه هم بزنید و روشهای آموزش داده شده در این دوصفحه را امتحان کنید. مطمئنآ تمام راه‌ها بسته نیستند.
فضول جان ناراحت سانسور شدن وبلاگ من نباش من آنقدر فضای اینترنتی در اختیار دارم که تا سالها بعد از سرنگونی رژیم هنوز فضایی برای نوشته هایم خواهم داشت. شاید یک چیزی حدود چهارده پانزده فضای مجزا بر روی سرورهای مستقل از هم. پس از قول من به ماموران جمهوری اسلامی سلام برسانید و بگوید خُسن آقا تازه آنروزی که سانسورش بکنید فعالیتش شروع می‌شود، چون تازه به کار خودش ایمان می‌آورد. تا زمانی که سانسورم نکرده‌اند در این شکم که شاید فعالیتهای من چنان بی ارزش است که رژیم وقعی به آن نمی‌گذارد ولی آنروزی که سانسور شاملم شد تازه جان خواهم گرفت.

نوشته: در ساعت: 11:57 pm در بخش: آزادی بیان

Comments Off on مبارزه با سانسور  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی