Feb 24 2004

این خبر از مبع دیگری

نوشته:     :::       Comments Off on این خبر از مبع دیگری

این خبر از مبع دیگری تایید یا تکذیب نشده.
خبر از bachelore shirinzabon:
خسن آقای و یاران ضد حاکمیت اسلام متعفن!
درگیری شهر فیروز آباد در اعتراض مردم شریف آن شهر به انتصابات مافیای حاکم شروع و هچنان ادامه دارد.
نیروهای ضد شورش به روی مردم آتش گشوده اند که در جریان آن خانم کشکولی و دو نفر از مسولی ها از طوایف قشقائی کشته و تعداد زیادی زخمی میشوند.
مردم آن مناطق بویژه قشقائی ها اغلب مسلح هستند. پس از این کشتار مردم بی دفاع تعداد زبادی که درمیانشان افراد مسلح نیز بوده اقدام به حمله به مراکز دولتی از جمله پایگاه های ارازل مزدور رژیم کرده و تلفات جانی حداقل ۶ نفر و خسارات مالی هنگفتی به مزدوران اسلامی وارد میکنند در این مقابله از مردم نیز تعدادی حداقل ۴ نفر دیگر جانباخته و تعدادی زخمی میشوند. رژیم از طریق ریش سفیدان و معتمدین محلی قصد به سکوت وسازش کشاندن مردم را دارد ولی قطعأ با شکست روبرو است زیرا مردم دیگر ماهیت کثیف آنان را شناخته اند. هم اکنون شهر در حالت جنگی است و ارتباط مستقیم تقریتآ ناممکن. اخبار تازه پس از کنترل برایتان ارسال خواهدشد.
این نوشته فضول رو هم حتمآ بخونید

نوشته: در ساعت: 12:31 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on این خبر از مبع دیگری  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی