Jan 31 2004

هموطن بپا خیز

نوشته:     :::       Comments Off on هموطن بپا خیز

نمایندگان تحصن می‌کنند و تحدید به تحریم، رييس جمهور: با شوراى نگهبان به بن بست می‌رسد، خاتمی بی‌خایه کمر درد می‌گیرد، ظريف با نمايندگان كنگره آمريكا ملاقات می‌کند، 47 انجمن اسلامي دانشجويان عضو دفتر تحکيم وحدت در انتقاد به موضع گيري کشورهاي اروپايي در قبال تحولات سياسي در ايران به آنها نامه می‌نویسند. آمریکا آماده آمدن به ایران می‌شود.
ملت منتظر چه نشسته‌اید!؟ مملکت را دارند به تاراج می‌دهند بریزید توی خیابانها و سر آخوند را از تن کثیف‌اش جدا کنید. اینها ربع قرن مملکت را نابود کردن حالا کویر باقی مانده را دارند به آمریکا می‌فروشند.

نوشته: در ساعت: 9:41 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on هموطن بپا خیز  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر