Jan 31 2004

ملت بدانید و آگاه باشید

نوشته:     :::       Comments Off on ملت بدانید و آگاه باشید

ملت بدانید و آگاه باشید که تمام چرندیاتی که رژیم جمهوری اسهالی در شعارهای مردم فریبانه‌اش در ضدیت با آمریکا، انگلیس و دیگران می‌گوید فریبی بیش نیست. این رژیم پست طینت بجز خایه لیسی و نوکری درگاه بوش و بلر کاری نکرده و اکنون که در کنار پرتگاه نیستی قرار گرفته از یک طرف مشکینی پلید در نماز جمعه قم به آمریکا فحش می‌دهد و از طرف دیگر محمدجواد ظريف نماینده دائمی جمهوری اسهالی لجن در درگاه بوش نئولیبرال نو کیسه به گدایی رفته.
از یک طرف مشکینی شیاد نماز گذاران از همه جا بی خبر را تحمیق می‌کند از طرف دیگر سردار گفتگوی تمدنها به لاس زدن با بوش و فاحشگی در ایالات متحد آمریکا مشغول است و با هم نقشه فروش ایران به نازل ترین قیمت را می‌ریزند.
ننگ بر تو ای هموطن اگر بر سر منافع وطن‌ات سازش کنی. رای دادن به این فریبکاران چه اصلاح طلب چه اقتدارگرا خیانت به ملک و ملت است.
عجب دنیایی شده این این وبلاگ دایر می‌کنه و به زور چوقپون می‌خواد نماینده مجلس رو مجبور به وبلاگ نویسی کنه. خوب شاید هم مجلسی که به این دست نشاندگی باشه نماینده‌اش هم باید اینجوری بوسیله یک آدم یک لاقبا دست انداخته بشه. مصدق نماینده مجلس بود شیرزاد و این دلقکها هم نماینده مجلس هستند! عجب دنیایی شده.

نوشته: در ساعت: 2:02 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on ملت بدانید و آگاه باشید  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر