Jan 30 2004

وزارت کشور جمهوری گل و

نوشته:     :::       Comments Off on وزارت کشور جمهوری گل و

وزارت کشور جمهوری گل و بلبل اقدام به راه اندازی نظرسنجی بر روی وب کرده. ملت هم که حق رو ادا کردند و به حکام بیشعور جمهوری اسلامی یک بیلاخ درست و حسابی دادند این آمار رو تا امروز مشاهده کنید:
نتايج نظر سنجی تا کنون
تعداد نظرات : 3117
بله حتما شرکت می کنم 12.35%
احتمالا شرکت می کنم 2.57%
احتمالا شرکت نمی کنم 6.16%
شرکت نمی کنم 76.84%
فکر نکرده ام 2.09%
شما هم برین اینجا و یک بیلاخ حواله آقایون کنید تا بفهمن کجای کارند.

نوشته: در ساعت: 5:59 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on وزارت کشور جمهوری گل و  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر