Dec 30 2003

دوستان لوگوی دیروزی را همراه

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

دوستان لوگوی دیروزی را همراه با کدهای نسب آن را در این صفحه قرار داده‌ام درصورت علاقه می‌توانید آن را برای نسب در وبلاگ خود استفاده کنید. مهشید جان متاسفانه عرض این لوگو زیاد است و برای استفاده در side bare زیاداز حد عریض است، بهمین خاطر آنرا در صفحه مجزایی قرار دادم متاسفم که بخاطر گرفتاری نتوانستم در این حرکت شما را همراهی کنم خلاصه باید مرا ببخشید.

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 5:25 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر