Dec 30 2003

دوستان متاسفانه اون سوراخی که

نوشته:     :::       Comments Off on دوستان متاسفانه اون سوراخی که

دوستان متاسفانه اون سوراخی که من توش گیر افتادم به اینترنت دسترسی درست حسابی نداشتم این رو هم از طریق مبایل می فرستم . این عکس را به نا به خواسته مهشید روی نت می گذارم دوستان اگه خواستن از این استفاده کنن. فردا اگه بتونم در این باره بیشتر می نویسم


آدرس تصویر بالا در زیر نوشته شده می توانید کپی کنید
http://home.c2i.net/ahoraian/images/bam01.jpg

نوشته: در ساعت: 1:56 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on دوستان متاسفانه اون سوراخی که  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی