Dec 24 2003

مخالفت خود را با بازگرداندن

نوشته:     :::       Comments Off on مخالفت خود را با بازگرداندن

مخالفت خود را با بازگرداندن نیروهای مجاهدین به ایران اعلام دارید. این کثیف‌ترین کاری است که با جان انسانها می‌توان کرد. گرچه مجاهدین از نظر من به ایران و ایرانی خیانت کرده‌اند ولی فرستادن آنها به ایران با تمام قوانین و کنوانسیونهای بین‌المللی مغایرت دارد و جان آنها را با خطر مواجه می‌کند. اگر آمریکا برای خوش رقصی دربرابر ملاها تصمیم به بازگرداندن این انسانهای بی‌پناه را دارد، مجامع بین‌المللی باید از این کار پیشگیری کنند.

نوشته: در ساعت: 8:15 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on مخالفت خود را با بازگرداندن  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی