Dec 24 2003

مخالفت خود را با بازگرداندن

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

مخالفت خود را با بازگرداندن نیروهای مجاهدین به ایران اعلام دارید. این کثیف‌ترین کاری است که با جان انسانها می‌توان کرد. گرچه مجاهدین از نظر من به ایران و ایرانی خیانت کرده‌اند ولی فرستادن آنها به ایران با تمام قوانین و کنوانسیونهای بین‌المللی مغایرت دارد و جان آنها را با خطر مواجه می‌کند. اگر آمریکا برای خوش رقصی دربرابر ملاها تصمیم به بازگرداندن این انسانهای بی‌پناه را دارد، مجامع بین‌المللی باید از این کار پیشگیری کنند.

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 8:15 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر