Nov 30 2003

آ مثل آزادی

نوشته:     :::       Comments Off on آ مثل آزادی

به این میگن دنیای آزاد، بعد از چند روز که یک گروه جوان اقدام به گذاشتن صدای رادیوی پلیس نروژ را بر روی اینترنت کردند دادگاهی در نروژ رای داده که این کار غیرقانونی نیست و هرکسی می تواند صدای مرکز کنترل و پلیسهایی که در شهر مشغول کار هستند را بشنود.
فکرش را بکنید در حکومت جمهوری اسلامی من و شما دسترسی به رادیو پلیس داشته باشیم چه به روز پلیس و حتی نیروهای لباس شخصی خواهد آمد.
فعلآ تا دسترسی به رادیو پلیس جمهوری اسلامی اگر خیلی کنجکاو شدید میتونید صدای رادیوی مرکز پلیس نروژ را از اینجا دریافت کند البته باید WinAmp روی PC شما سوار شده باشد.

نوشته: در ساعت: 10:54 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on آ مثل آزادی  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر