Nov 28 2003

سزای مادر اين ملک انگليس دهد

نوشته:     :::       Comments Off on سزای مادر اين ملک انگليس دهد

الهی نانا جان من جیگر تور برم با این شعرت که بداد من بینوا رسیدی. البته ما خر کی باشیم خودمان را قابل مقایسه با میرزا بدانیم ولی باز هم مایه خوشوقتی است که میرزای بقول تو ۱۰۹ پیش بهمین روش ما فکر می‌کرده. این نوشته را برای دفاعیاتمان در غیربهداشتی نوشتن در اینجا می‌آوریم و از دور دست نانای عزیز را می‌بوسیم که در این وانفسا بداد خُسن آقا رسید.
حسن اقا جون اين شعر را که شاعر بزرگ ميرزاده عشقی در ۱۰۹ سال پيش سروده برات مينويسم تا شايد جوابی باشه برای روشنفکران دينی از هر نوعش تا ببينند چقدر عقبند.

مرا چه کار که يک عمر اه و ناله کنم
          که فکر مملکت شش هزار ساله کنم
وطن پرستی مقبول نيست در ايران
          قلم بيار من اين ملک را قباله کنم
من التزام ندادم که گر در اين ملت
          نبود حس وطن پرستی اماله کنم
بگو به کیــر خر اماده باش و حاضر کار
          بمادر وطنت زين سپس حواله کنم
سزای مادر اين ملک انگليس دهد
          چرا ز کیــر خر انقدر استماله کنم

نوشته: در ساعت: 9:46 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on سزای مادر اين ملک انگليس دهد  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر