Oct 31 2003

دوست عزیز آرمیتاژ دست راستی

نوشته:     :::       Comments Off on دوست عزیز آرمیتاژ دست راستی

دوست عزیز آرمیتاژ دست راستی ترین موجود در بین دست اندرکاران حکومت بوش است وقتی ایشان می‌گوید جنگ لازم نیست این زنگ خطری باید باشد که ما را از خواب خرگوشی بیدار کند. این حرف تنها یک معنی دارد و آن این است که آقایان درک کرده‌اند که هم اکنون رژیم ایران آنقدر ضعیف است که آمریکا می‌تواند کلفت ترین طوق نوکری را به گردن حکومتی در ایران بیندازد. با اینکه این چیزها را میدانی باز به رای دادن به چنین رژیمی پای می‌فشاری!؟ من در عجبم که این چه منطقی است که تو داری!

نوشته: در ساعت: 9:32 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on دوست عزیز آرمیتاژ دست راستی  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی