Oct 29 2003

قوه غذاییه

نوشته:     :::       Comments Off on قوه غذاییه

شکوری راد عضو كميسيون اصل 90 مجلس: سايت خبری گويا-آ را دروغ‌ پرداز دانست و گفت: ما از اين سايت شكايت نمي‌كنيم؛ زيرا دستگاه قضايی را صالح برای رسيدگی به شكايت‌مان نمي‌دانيم. كيهان، رسالت و سياست‌روز چيزهايی مي‌نويسند كه ما از آنها شكايت هم نمي‌كنيم. تكذيب هم نمي‌كنيم، آخر و عاقبتی هم هست و شيوه عمل و نوشته های اين روزنامه‌ها در افکار عمومی به نفع ما است.
ببین وضع قوه غذاییه چقدر خراب است که خودی ها هم دستگاه قضايی را صالح برای رسيدگی به شكايات نمی‌دانند. بیچاره ملت درمانده که باید برای احکام قضایی به چنین قوه غذاییه‌ای مراجعه کند.

نوشته: در ساعت: 5:55 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on قوه غذاییه  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی