Oct 26 2003

منطق ایرانی!

نوشته:     :::       Comments Off on منطق ایرانی!

من بیشتر و بیشتر دارم به وضع خودمون مشکوک می‌شم، وقتی می‌نویسم خودمون منظورم ایرانی هاست. یکی از خودش سوال کرده که این چه منطقی ست که ما ایرانی‌ها داریم! بصورت جمع نوشتم چون این مشکل شامل حال اکثریت قریب به اتفاق ما آیرانی‌ها میشه.
آزادی یک زندانی جرایم جنایی که بمیان می‌آید تعداد کثیری (4842 نفر)پا پیش می‌گذارند و امضا می‌کنند و دل می‌سوزانند حتی بدون اینکه تحقیق چندانی در چند و چون مساله کرده باشند ولی در عوض آن جایی که باید پا پیش بگذارند و واقعآ از دل و جان عمل کنند، اندکی (689 نفر) آن هم با اکراه (اکثر اسامی امضا کننده مستعاراند) پا پیش می گذارند و فعالیت تقریبآ متوقف می شود.
چرا؟؟؟؟؟
اگر کسی پاسخی برای این موضوع دارد بیان کند شاید من در اشتباه ام. دلایل بیخود قابل پذیرش نیست. این مساله اصلآ قابل قبول نیست که برای مسائل سیاسی مردم می ترسند پا پیش بگذارند! چونکه همان قدر مورد اول سیاسی است که مورد دوم، در هردو مورد فشاری بر رژیم وارد می شود تا رژیم را مجبور به عقب نشینی کند.
مورد های دیگر هم برای مثال زدن هست که بماند برای بعد.

نوشته: در ساعت: 2:42 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on منطق ایرانی!  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی