Oct 26 2003

سوال کردن موقوف!

نوشته:     :::       Comments Off on سوال کردن موقوف!

آخه شرم و حیاتون کجا رفته! کسی که از نماینده الله بر روی زمین سوال نمی‌کنه که! هرچی باشه اینها که بر ایران حکومت می‌کنن از خدا دستور می‌گیرن! کسی هم که از خدا دستور می‌گیره که نمی‌تونه به یک بنده بی‌ارزش خدا پاسخ‌گو باشه که! یعنی چه بزرگی گفتن کوچیکی گفتن، اصلآ چه معنی می‌ده که شما ورداشتین نه زیر گذاشتین نه رو صدتا سوال بی‌مربوط کردین! رهبر عظیم‌الشان درحال راز و نیاز با خود خداست شما سر پیازیت یا ته پیاز که دم رو سوال می‌کنیت! خلاصه گفتم بهتون این بار آخرتون باشه از این جور دخالت‌ها بی‌مربوط توی کار نمایندگان خدا بر روی زمین می‌کنین‌ها!

نوشته: در ساعت: 12:36 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on سوال کردن موقوف!  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر