Oct 24 2003

فعالیت خودمان را متمرکز کنیم

نوشته:     :::       Comments Off on فعالیت خودمان را متمرکز کنیم

من خودسر کاری را شروع کردم که امید دارم از آن پشیمان نشوم. همان طور که پریروز نوشتم نیاز به اتحادی در بین ما وبلاگ نویسان مستقل و سیاسی بچشم می‌خورد که تا کنون هیچ کس یا نخواسته یا نتوانسته این کار را شروع کند.
من این کار را شروع کردم تا شاید دوستان یاری رسانند و اساس نامه‌ای برای آن تهیه کنیم و به فعالیت مشغول شویم.
پیروز دوانی را کشتند چون میدانستند که توانایی متحد کردن دیگران را دارد و میتواند دیرگان را بکار جمعی تشویق کند. اتحاد چیزی است که رژیم خمینی از آن بیشتر از همه چیز وحشت، متحد شوید.
(پیشنهادات و افکار من)
چیزی را که باید قبل از شروع گوشزد کنم این است که ما با ورود به چنین انجمنی تعهداتی را می‌پذیریم که بصورت دموکراتیک مجبور به اطاعت از آن هستیم.
دریک کار گروهی کسی نمی‌تواند من نوعی را که بصورت ناشناس می‌نویسم به زندان بیندازد یا توبیخ کند ولی احترام من به جمع بمن این اجازه را نمی‌دهد که از مرزهایی عبور کنم ، دریک کار گروهی اساس بر توافق اکثریت است و اینکه بعد از انجام بحث‌ها و رای گیری دیگر همه بطور جمع از تصمیم گرفته شده با حفط مواضع خود دفاع خواهند کرد. این یک پروسس دموکراتیک است که برای کار گروهی باید از آن پیروی کرد.
اگر به فرض من با عملی که اکثریت تصمیم به انجام آن گرفته مخالفم با حفظ حق مخالفتم و همچنین ابراز آن در بحثها در اخر و زمانی که اکثریت تصمیم به انجام آن عمل را گرفت من هم مجبور به اطاعت از آن خواهم بود.
چند نکته فنی:
1. کسانی که عضویت می‌پذیرند به طربقی نظرات خود را به میان جمع خواهند آورد و بعد از اتمام بحث‌ها هر کس نظرنهایی خود را از طریق میل به اطلاع دیگران می‌رساند.
2 رای گیری هم بصورت ارسال میل می‌تواند انجام شود.
3. هر وبلاگ عضو قسمتی از وبلاگ خود را در اختیار انجمن قرار میدهد تا برای بنرهای آکسیون‌ها و اطلاعیه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
خواهشمندم نظرات خودتان را در این باره بیان کنید و بکوشید تا هرچه زودتر اساسنامه‌ای برای این انجمن تهیه کنیم و به رای گیری بگذاریم.
برای اجرای این کار به نظر من باید یک مدت زمانی را در نظر بگیریم. من پیشنهاد می‌کنم تا 10 نوامبر همه کسانی که علاقه به شرکت در این انجمن را دارند اطلاع بدهند و همچنین نکاتی را در باره اساس نامه به بحث بگذارند (به اطلاع دیگران برسانند) تا بتوانیم مقدمات کار را هرچه زودتر انجام دهیم.
خُسن آقا منتظر

نوشته: در ساعت: 2:37 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on فعالیت خودمان را متمرکز کنیم  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر