Oct 10 2003

جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی

نوشته:     :::       Comments Off on جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی

جایزه صلح نوبل را هم تقسیم کردند. خوب که چه بشود!؟ مگر به ما هم ربطی دارد!؟ این خیمه شب بازی‌ها را دیر زمانی است می‌شناسیم. می‌دانیم که در پشت این جایزه هم چیزی بجز پولهای باد آورده از تولید و فروش سلاح‌های کارخانه‌جات نوبل نیست. همان کارخانه‌ای که صلح طلبی همچون اولاو پالمه صبح‌ها به فروش سلاح‌های مرگباراش می‌پرداخت و بعد از ظهرها برای صلح! تلاش می‌کرد. این خیمه شب بازی‌ها برای جهان سومی نان و آب، صلح و خوشبختی نمی‌شود،
جمع‌اش کنید این دکان را.
گرچه باید بگویم که امسال حداقل با انتخاب شیرین عبادی موافقم و خوشحالم که او را که دستی در سیاست ندارد انتخاب کرده‌اند. این انتخاب باعث خواهد شد تا نظرها بطرف ایران جلب شود. پس دیگر هیچ عذری از ایرانیان قابل قبول نیست که بگوییم ابزارهای برچیدن رژیم ملایان مهیا نیست.

نوشته: در ساعت: 12:59 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی