Oct 03 2003

آمار کاربران اینترنت در ایران

نوشته:     :::       Comments Off on آمار کاربران اینترنت در ایران

بنا به گفته آقای جهانگیر حدود هفت میلیون کار بر اینترنت در ایران وجود دارد حالا اگر این سخنان را هم اغراق آمیز در نظر بگیریم به اطمینان میتوان گفت که تعداد کاربران در ایران بیشتر از 3 میلیون می باشد.
حال باید از خود این سوال را کرد چرا بزرگترین سایتهای خبر رسانی بر روی شبکه که تا حدودی می‌توان آنها را مستقل و آزاد به حساب آورد همگی روزانه کمتر از 40 هزار هیت دارند!؟
آیا بنا به گفته متحجرین بیشتر ایرانیان (جوانان) بر روی نت بدنبال پرنو گرافی هستند یا اینکه کار از جای دیگری عیب دارد.
آیا کسی از شما تحلیلی بر این موضوع دارد.
آمار اول اکتبر 2003:
گویا نیوز: 31159 مراجعه کننده
خبرنامه امیرکبیر: 2335 مراجعه کننده

نوشته: در ساعت: 1:05 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on آمار کاربران اینترنت در ایران  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی