Sep 29 2003

شما چقدر احمق تشریف دارید

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

شما چقدر احمق تشریف دارید که گمان می‌کنید می‌توانید با ملازادگانی¹ هم‌چون شاهرودی و علیزاده و سوگولی حرمسرای این دو، سعید مرتضوی با منطق صحبت کنید. این رجالگان را بایستی بدست من بدهید تا در خلوت نشانشان بدهم که یک من آرد چقدر پرسم میبره.
1) می‌خواستم بنویسم فاحشه زادگان با کمی فکر دیدم توهین به فاحشگان باشرف می‌شود بهمین خاطر نوشتم ملازادهگان

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 3:19 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر