Archive for June, 2011

Jun 04 2011

عقبه عناصر برانداز و فنته‌گر نمایان شد!

نوشته: در بخش: سیاسی,طنز

بنا به گزارش شخصی که خواست نامش فاش نشود، این فیلم از عقبه جریان فتنه گرفته شده و گفته می‌شود فیلم جریان یک جلسه جن‌گیری را نمایش می‌دهد! الله و اعلم!

24 پیام

Jun 01 2011

مرده می برند کوچه به کوچه!

برادر جان این مسلمان‌ها چه آنهایی که جن گیر و رمّال هستند، مثل ایل و طایفه احمدی نژاد و مشایی، چه پیرو ولایت وقیح و چه آنها که از نوع فریب کار ملی(!) مذهبی هستند، فرقی نمی‌کند! اینها جملگی یک چیز را مشترکاً می‌پرستند و آن هم مرده است. اسلام دین مرده پروری و مرده […]

17 پیام

« مطالب جدیدتر

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر