Archive for November, 2009

Nov 10 2009

حکومت مستضعفان

نوشته: در بخش: اقتصادی

روزی که خمینی پروژه حکومت مستضعفان را معرفی کرد، خوشباوران خیال کردند پیر مرد می‌خواهد وضع زندگی طبقه پایین جامعه را بهبود دهد! به همین خاطر هم بجای مبارزه با ایده او اکثر فعالین سیاسی طرفدار ایده او شدند، غافل از اینکه ایده حکومت مستضعفان به این منظور بود که آنهایی هم که نانی در […]

5 پیام

Nov 04 2009

جنگ میکروبی با حزب الله!

زنگ زدم شیراز ببینم اوضاع امروز شیراز چطور بوده، ازش می‌پرسم رفتی تظاهرات؟ میگه آره. ازش می‌پرسم جمعیت مخالفین دولت بیشتر بود یا موافقین؟ میگه من رفته بودم قاطی موافقین تعداد مخالفین رو نمی‌دونم چقدر بود. بهش میگم خاک بر سرت! رفتی قاطی حزب اللهی‌ها؟ میگه نه بابا خیال بد نکن! من اصلا نمی‌خواستم برم […]

19 پیام

Nov 01 2009

نامه به آقا!

نوشته: در بخش: طنز,ملای حیله گر

دیدیم مجددا جو سوسول بازی وبلاگستان را فرا گرفته به خودمان گفتیم ما هم تلنگری به این قضیه بزنیم. این هم نامه فدایت شوم خُسن آقا به آقا! آقا باور بفرما ما هر چی زور زدیم تا بلکه به زبان این بچه سوسول‌های وبلاگستان برای روی گل شما نامه فدایت شوم بنویسیم، قلم مان روی […]

18 پیام

« مطالب جدیدتر

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر