Archive for May, 2008

May 04 2008

صحبت با ایران

نوشته: در بخش: اقتصادی

امشب با مادرم در شیراز صحبت می‌کردم. طبق روال همیشگی، پرسیدم با گرانی چکار می‌کنید!؟ گفت گرسنگی می‌کشیم. گفتم شنیدم برنج تقریبا نایاب شده! گفت بابا در آمریکا هم برنج را سهمیه بندی کرده‌اند! نزدیک بود از خنده روده بر بشم! بیچاره مادر پیر من هم خیلی ساده انگار است! هر چه بگویند باور می‌کند، […]

18 پیام

May 02 2008

علی سنتوری

نوشته: در بخش: فرهنگ و هنر

در باره فیلم علی سنتوری زیاد خونده بودم، و از اینکه اجازه پخش بهش نداده بودند می‌شد فهمید که آقای مهرجویی یک حرفهایی برای گفتن توی این فیلم داشته که بهش اجازه پخش ندادند. این بخش از فیلم رو که دیدم نزدیک بود اشکم در بیاد. توی این قسمت واقعا مهرجویی چنان چوبی به مقعد […]

12 پیام

« مطالب جدیدتر

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر