Archive for April, 2008

Apr 02 2008

سال نو آوری و شکوفایی و شعبده بازی‌های جدید

نوشته: در بخش: اجتماعی

راستش رو بخواهید من هیچوقت تله‌ویزیون آخوندی نگاه نمی‌کنم چون وقتم با ارزش تر از آن است که با مهملاتی از این دست پر شود، ولی گاهی اوقات دوستان وبلاگ نویس این طرف و آن طرف چنان از بعضی از فیلم‌ها یا برنامه‌های تله‌ویزیونی حکومتی تعریف می‌کنند که من هم خر می‌شوم و فکر می‌کنم […]

17 پیام

« مطالب جدیدتر

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر