Archive for December, 2006

Dec 08 2006

خطر نزدیک است

نوشته: در بخش: انتخاباتی

اوضاع نابسامان عراق و واماندگی ابر قدرت آمریکا و قدقد کردن آخوندها و دیگر جانواران شیعه، جهان را دارد به وضع بسیار خطرناکی نزدیک می‌کند. در چنین شرایطی تنها نوری که در انتهای تاریکی می‌توان دید گروه بخصوصی از ملت ایران هستند که شاید در چنین شرایط حساسی بتوانند ریشه این حرامزادگان را از بیخ […]

8 پیام

Dec 06 2006

وقتی که فرهنگ شریعتمداری بازجو فرهنگ غالب می‌شود

در زندگی تان یقینا اوباش و اراذل را هر چند کم حتما یکی دو بار دیده‌اید و با آنها برخورد داشته‌اید. این جور جانوران دو پا را با هیچ شگردی نمی‌توان به عقب راند، زیرا آنها چیزی برای از دست دادن ندارند. کسی که شرف و انسانیت را خورده و آبرو را استفراغ کرده، هیچ […]

5 پیام

Dec 04 2006

شعبده بازی انتصابات

نوشته: در بخش: انتخاباتی

اینکه چرا در باره تحریم انتخابات نمی‌نویسم را قبلا توضیح دادم و دو باره توضیح نمی‌دهم فقط به اشاره می‌نویسم: “کسی که در این انتخابات شرکت کند نه معنی واقعی واژه انتخاب را می شناسد و نه معنی انتخابات را درک کرده و نه واقعیا اوضاع سیاسی ایران را می‌شناسد در نتیجه، برای چنین انسانهایی […]

7 پیام

Dec 03 2006

هر کسی رو برق می‌گیره ما رو فاطی کماندو!

نصف شبی از خواب پریدم داشتم خواب می‌دیدم، خواب که چه عرض کنم، داشتم کابوس می‌دیدم، یادم هم نمی‌یاد خواب چی چی رو می‌دیدم، حتما دوباره یکی از این فاطی کماندوها اومد تو خواب سراغم که این چنین وحشت زده از خواب پریدم. با خودم گفتم حالا که دیگه خوابم نمی‌بره بیام یک چرخی روی […]

4 پیام

Dec 02 2006

دوباره می‌سازمت وطن

نوشته: در بخش: فرهنگ و هنر

3 پیام

« مطالب جدیدتر

اخبار و مطالب خواندنی