Archive for June, 2004

Jun 22 2004

Stop Internet Censorship In Iran

نوشته: در بخش: آزادی بیان

Petition To: Human Rights Watch International PEN Reporters without Borders We, the undersigned, hereby express our condemnation of the forthcoming legislation to implement blanket filtering of Internet traffic in Iran. The Iranian Government has systematically and methodically denied Iranians the ability to speak freely and communicate with each other and with people outside of the […]

Comments Off on Stop Internet Censorship In Iran

Jun 22 2004

اگر بخاطر سانسور دسترسی به

نوشته: در بخش: آزادی بیان

اگر بخاطر سانسور دسترسی به سایت پتیشن ندارید از این آدرس ها استفاده کنید [+] [+] [+]. 1) بعضی از دوستان ذوق زده شده اند چون چندتا سایت فیلترشون برداشته شده. آقا جان بعد از این همه سال هنوز جمهوری اسلامی را نشناخته اید؟ دوستان اینها اینجور هستند که هروقت توسری بهشون زدی سربزیر می […]

Comments Off on اگر بخاطر سانسور دسترسی به

Jun 21 2004

دوستان صفحه پتیشن و همچنین

نوشته: در بخش: آزادی بیان

دوستان صفحه پتیشن و همچنین صفحه مربوط به مبارزه با سانسور آماده شد

Comments Off on دوستان صفحه پتیشن و همچنین

Jun 21 2004

شکایت به مراجع جهانی برای مبارزه با سانسور در ایران

نوشته: در بخش: آزادی بیان

دوستان همین حالا خبردار شدم که پتیشن رو روی نت گذاشتند و برای امضا شماها آماده است صفحه‌های مربوطه هم تا آخر روز امروز آماده خواهد شد. آدرس صفحه را فعلآ تا بعد از ظهر در اختیارتان نخواهم گذاشت چون همانطور که می‌دانید بعد از چند ساعت آنرا سانسور می‌کنند بهتر است همه کارها تمام […]

Comments Off on شکایت به مراجع جهانی برای مبارزه با سانسور در ایران

Jun 20 2004

بیچاره شاملو اگر می‌دانست بی‌شرمانی

نوشته: در بخش: دیگران

بیچاره شاملو اگر می‌دانست بی‌شرمانی از اسمش سوء استفاده می‌کنند تا مشروعیت ننگینی به ولایت وقاهت بدهند امروز با صدای رسایش فریاد می‌زد. هرگز از مرگ نهراسيده‌ام! … اگرچه دستانش ، از ابتذال شكننده‌تر بود! … هراس من – باری – ، همه از مردن در سرزمينی ست ، كه مزد گوركن ، از بهای […]

Comments Off on بیچاره شاملو اگر می‌دانست بی‌شرمانی

Jun 20 2004

هیچگاه ادعا نکنید که انسان‌ها

نوشته: در بخش: دیگران

هیچگاه ادعا نکنید که انسان‌ها را می‌شناسید، چون یقینآ در اشتباه هستید. شاید پارسال اگر می‌گفتید آریا برزن زاگرسی پای چنین بیانیه‌ای را امضا خواهد کرد به ریشتان می‌خندیدم ولی متاسفانه امروز این شما هستید که باید به ریش من بخندید.

Comments Off on هیچگاه ادعا نکنید که انسان‌ها

Jun 20 2004

دوستان برای نجات جان پیمان

نوشته: در بخش: مبارزه با رژیم

دوستان برای نجات جان پیمان پیران این پتیشن را امضا کنید

Comments Off on دوستان برای نجات جان پیمان

« مطالب جدیدتر - مطالب قدیمی تر »

اخبار و مطالب خواندنی