Tag Archive 'مجلس مردگان'

Mar 12 2015

مجلس مردگان رهبری

نام های زیادی برای مجلس خبرگان رهبری پیش تر استفاده شده از آن جمله مجلس خفتگان رهبری، مجلس مفت خوران رهبری! حالا اما باید نام مجلس مردگان رهبری را بر روی این مرده شورخانه گذاشت. رئیس پیشین اش در حقیقت در تمام طول مدت ریاست مرده بود و تنها به زور دستگاه‌های پیشرفته پزشکی محصول […]

5 پیام

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر