Tag Archive 'سگی'

May 11 2011

زندگی سگی!

در خبر است که چنانچه سگ با دامن یا کت شلوار سیاه در ملا عام آن هم در روزهای عزاداری محرم ظاهر نشود و برای مراجعه به پزشک هم از سبد مخصوص استفاده شود، نگهداری سگ در حکومت اسلامی بلا اشکال است! جل الخالق! باور ندارید خودتان از متن خبر بخوانید. گوینده این خبر هم […]

15 پیام

اخبار و مطالب خواندنی