Tag Archive 'سحابی'

Jun 01 2011

مرده می برند کوچه به کوچه!

برادر جان این مسلمان‌ها چه آنهایی که جن گیر و رمّال هستند، مثل ایل و طایفه احمدی نژاد و مشایی، چه پیرو ولایت وقیح و چه آنها که از نوع فریب کار ملی(!) مذهبی هستند، فرقی نمی‌کند! اینها جملگی یک چیز را مشترکاً می‌پرستند و آن هم مرده است. اسلام دین مرده پروری و مرده […]

17 پیام

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر