Tag Archive 'حماقت'

Dec 13 2011

جایزه حماقت و بلاهت

نوشته: در بخش: سیاسی,طنز

دلم می‌خواست یک جایزه‌ای چیزی بود می‌دادند برای حماقت و بلاهت آدم‌ها! اگر این چنین می‌بود، یقینا نه تنها در بین ما ایرانی‌ها برنده زیادی در این زمینه پیدا می‌شد، بلکه در بین آن طرف آبی ها هم آدم‌های شایسته چنین جاِزه‌ای زیاد پیدا می‌شود. از آن طرف آبی‌ها شروع می‌کنم که چنان در حماقت […]

2 پیام

اخبار و مطالب خواندنی