Tag Archive 'بچه ملا'

Aug 09 2012

الهم فک کل اسیر

حاجی متی خزعلی برداشته از کوه بالا رفته و مثلا به خیال خودش فلان خر را شکسته! می دانید که او به جنگ خیبر و از این خزعبلات زیاد می‌نازد و اینکه در خیبر نمی دانم شماره 8 یا 9 یا دوازده بود فلان کرده بهمان کرده و خلاصه خود را روئین تنی می‌داند که [...]

1 پیام

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر