Tag Archive 'آمار'

Jun 17 2013

خر رنگ میکنیم آن هم چه رنگی! رنگ متالیک! روحانی %50.7، قالیباف %16.6، جلیلی %11.4 ووو.

و اینکه نزدیک به 73 درصد واجدین شرایط در رای گیری شرکت کرده‌اند، خدا بدهد قوت! دروغ گفتن آخوندها هم دیگر مثل گذشته نیست! سابق برین عکس امام را در ماه نشان ملت می‌دادند حتی روشنفکرها هم نمی‌فهمیدند که دارن فریب می‌خورند! باور بفرمایید خر رنگ کردن ملاها (مارمولک‌ها) هم دیگر مثل گذشته نیست! حتی […]

6 پیام

اخبار و مطالب خواندنی