Archive for June, 2013

Jun 17 2013

خر رنگ میکنیم آن هم چه رنگی! رنگ متالیک! روحانی %50.7، قالیباف %16.6، جلیلی %11.4 ووو.

و اینکه نزدیک به 73 درصد واجدین شرایط در رای گیری شرکت کرده‌اند، خدا بدهد قوت! دروغ گفتن آخوندها هم دیگر مثل گذشته نیست! سابق برین عکس امام را در ماه نشان ملت می‌دادند حتی روشنفکرها هم نمی‌فهمیدند که دارن فریب می‌خورند! باور بفرمایید خر رنگ کردن ملاها (مارمولک‌ها) هم دیگر مثل گذشته نیست! حتی […]

6 پیام

Jun 13 2013

داستان مارمولک‌ها: روحانی از قالیباف پیشی گرفت!

در اخبار می‌خوانیم که موسسه معتبری! بنام ipos.me نظر سنجی انجام داده و بر اساس این نظر سنجی‌ها روحانی نفر اول و قالیباف نفر دوم است![1] دروغ چرا تا قبر آ آ آ آ! ما از زمانی که عکس امام را در ماه نشانمان دادند دیگر حرف آخوند را باور نمی‌کنیم! عرض کرده بودم خدمتتان […]

7 پیام

اخبار و مطالب خواندنی