Archive for the 'درگیری جناحی' Category

Dec 20 2012

تئوری توطئه!

آنهایی که رفتارهای سیاسی خاندان هاشمی را زیر نظر داشته‌اند، می‌دانند که این خانواده از هر ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند حتی خود زنی. نمونه‌های زیادی از این خودزنی‌ها هست که جای پرداختن به آنها در این نوشته کوتاه نیست در ضمن دیگران به وفور به آنها پرداخته‌اند. من حتی آن واقعه‌ای که […]

3 پیام

« مطالب جدیدتر

اخبار و مطالب خواندنی