قالب‌های جدید بلاگر با سیستم نظرخواهی

بازگشت به وبلاگ خُسن آقا

در این قالب‌ها از تگ‌های جدید بلاگر استفاده و سیستم نظرخواهی بلاگر نیز در آن منظور شده است. برای اینکه سیستم نظرخواهی قابل استفاده شود باید تغییرات جزیی در Setting بلاگر بدهید. تغییرات لازم را در این آدرس همراه با تصویر می‌توانید ببینید.

بهترین گزینه‌ها را من در آن تصویر انتخاب کرده‌ام (البته از نظر خودم) اگر بخواهید نظرخواهی خود را محدود کنید به فقط کسانی که شناسه بلاگر دارند می‌توانید گزینه شماره 2 را تغییر دهید. در آن صورت فقط کسانی که عضو بلاگر باشند می‌توانند با شناسه خود نظر بدهند. این گزینه مخصوصآ برای کسانی که مشکلاتی با نظردهندگان دارند روش خوبی است و می‌توان با این روش تا حدودی جلو اینگونه نظردهندگان مزاحم را گرفت.

با قرار دادن آدرس میل خود در قسمت گزینه شماره چهار، بلاگر هرگاه کسی برای مطالب شما نظری بنویسد به شما بوسیله میل خبر می‌دهد.

قالب 100قالب 101قالب 102

قالب 103قالب 104قالب 200

قالب 201قالب 202قالب 203

قالب 204قالب 205قالب 206
قالب 207قالب 208قالب 209