قالب های چند رنگه Blogger

این سه تا قالب جدید هر کدام همزمان قابلیت نشان دادت وبلاگ شما را با 3 تا 5 رنگ را دارند. به این صورت که هرگاه بیننده بر روی یکی از چند لینک موجود در صفحه تقه بزند رنگ زمینه و نوشته ها تغییر می کنند.
Hasanagha

   |  

1. قالب شماره یک:     دیدن تمپلیت
آدرس قالب:   multicolor01.txt
2. قالب شماره دو:     دیدن تمپلیت
آدرس قالب:   multicolor02.txt
3. قالب شماره سه:     دیدن تمپلیت
آدرس قالب:   multicolor03.txt
H O M E