Tag Archive 'سیزده‌بدر'

Apr 02 2012

سیزده بدر شما به سلامت!

امروز بی خبر از اینکه سیزده بدر است رفته بودم کنار آکروپولیس جایی بنام (پلاکا) شامی جای شما خالی خوردیم و برگشتیم. در راه بازگشت توی یک حوضچه نزدیک هتل اقامت‌ام، دیدم کسی چند سبزه نوروزی انداخته توی آب. نزدیک بود شاخ در بیاورم! وقتی تاریخ را چک کردم دیدم امروز سیزده بدر بوده. یقینا [...]

2 پیام

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر