Tag Archive 'دزدی‌های رژیم'

Jun 24 2012

اگر بیچاره شاه می‌دانست!

اگر بیچاره شاه می‌دانست که رانده شدگان عراقی پس از ورود به ایران این چنین ایران را به گه خواهند کشید و حتی حکومت خودش را هم سرنگون خواهند کرد، یقینا آنها را دم مرز سر به نیست می‌کرد یا چه می‌دانم شاید هم به صدام باج می‌داد تا در همان عراق آنها را یک […]

10 پیام

Oct 10 2011

اختلاس 2+

یکی نیست به ملت بگویید بابا بی خیال اختلاس سه هزار میلیاردی باشید! این اختلاس‌های کوچک را بچسبید ببینید چگونه توی روز روشن جیب مردم را می‌برند! باور بفرمایید این اختلاس‌های کوچک را وقتی جمع کنید می‌بینید که سر جمع مبلغ آن ده‌ها برابر اختلاس 3 هزار میلیاردی می‌شود. اول توضیح بدهم ای‌دی‌اس‌ال 2+ (+ADSL […]

6 پیام

Sep 28 2011

امتحان ریاضی!

آقای احمدی نژاد در مباحثات مبارزات انتخاباتی خود اکثر دولت مردان گذشته را به شکلی دزد خطاب کردند و حتی از اشخاصی هم نام بردند و بعد ها هم حتی نامهایی که قبلا مطرح نکرده بودند با دخالت پالیزدار مطرح کردند. با شناخت این پیش شرط ها و داده‌هایی مثل: سیدمحمد جهرمی رئیس بانک صادرات، […]

9 پیام

« مطالب جدیدتر

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر