Tag Archive 'جام‌زهر'

Nov 03 2012

آقا ملوکانه خودشان خواستار مذاکره با شیطان بزرگ هستند!

نوشته: در بخش: سیاسی

فیلمی از مناظره تلویزیونی “امروز دیروز فردا” بین اصغر زاده و شریعتمداری در بین ایرانیان در شبکه‌های اینترنتی بلوا بپا کرده و مجددا تو گویی خر دجال دیده‌اند… باز مجددا رژیم یک فیل هوا کرد و عده‌ای آدم از همه جا بیخبر دراز شده‌اند و خوشحالی می‌کنند که ای ببینید چه نشسته اید که در […]

10 پیام

Apr 15 2012

جام زهر را بپایید!

به تاریخ 01/ 03/ 81 حضرت رهبر در جمع تعدادی بسیجی و سپاهی یک چند کیلو شکر خوردند به این مضمون: عده‌ای‌ دم‌ از مذاكره‌ با آمریکا می‌زنند كه‌ این‌ افراد یا با الفبای‌ سیاست‌ و یا با الفبای‌ غیرت‌ آشنایی‌ ندارند البته ایشان هر از چندگاهی وقتی می‌خواهند الفبای غیرت را در کوزه بگذارند […]

2 پیام

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر